Norsk Forening for Ultralyd-Diagnostikk arrangerer grunnkurs i ultralyd


NFUD sitt årlige symposium arrangeres i år på Røros 15.-17. april.

Årsmøtet vil følge samme mal som tidligere med vekt på ob/gyn,
radiologi/indremedisin/gastroenterologi, muskel/skjelett, akuttmedisin
samt teknologi.

SONONORWAY ! UNIK KURSMULIGHET !


Invitasjon til alle klinikere,

I samarbeid med Stiftelsen Norsk Luftambulanse og Ultrasoundpodcast.com ønsker vi med dette å invitere til 

FUA Norge


Velkommen til websidene til FUA.

Bruk menyen øverst for å navigere.

Husk å betale årskontingenten dersom du skal på FUA kurs.

 

 

Syndicate content